Ambassaden i Riyadh søker to praktikanter

Den norske ambassaden i Riyadh søker to praktikanter for høsten 2017. Søknadsfrist er 1. april 2017, med tiltredelse juli/august 2017. Oppholdets varighet er seks måneder.

 

Den norske ambassaden i Riyadh søker to praktikanter med oppstart juli/august 2017.

Ambassaden dekker Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain. Praktikantene vil inngå i ambassadens stab og få en allsidig innføring i ambassadens drift, med både politiske og administrative arbeidsoppgaver. Praktikantene vil blant annet ta del i ambassadens rapportvirksomhet.

Saudi-Arabia er et land i endring, med store kontraster og sprikende interne interesser. Det saudiske kongehuset er en av de viktigste politiske aktørene i regionen. Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører og Midtøstens største økonomi. Landet er eneste arabiske medlem av G20. Samtidig er Saudi-Arabia et land med utfordringer på menneskerettighetsfronten.

Jemen er et land med store indre uroligheter. De ulike konfliktene i Jemen de siste årene har rammet befolkningen hardt. Landet er nå i en meget kritisk fase hvor ulike politiske, militære og religiøse grupperinger er i voldelige kamper om regional og nasjonal innflytelse.

I denne utfordrende konteksten søker ambassaden i Riyadh to praktikanter for høsten 2017. Praktikantenes arbeidsområde vil omfatte Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain, samt Norges forhold til disse landene.

Arbeidsoppgaver vil inkludere rapportering på den politiske og økonomiske utviklingen i de landene ambassaden dekker. Dette innebærer blant annet landenes utenrikspolitiske posisjoner, interne samfunnsutfordringer, samt utvikling i oljepris og i oljemarkedet. Næringsfremme og kulturarbeid, herunder ansvar for arrangementer, vil også inngå blant praktikantenes arbeidsoppgaver. En av praktikantene vil også ha ansvar for nettside og sosiale medier. Stillingene tilbyr unik innsikt i en spennende del av embetsverket, og praktikantene får kjennskap til hvordan en norsk utenriksstasjon opererer.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør være studenter på mastergradsnivå innen samfunnsvitenskap, Midtøsten-studier eller andre relevante fagområder. Det er en fordel, men ikke noe krav, om praktikantene har kjennskap til arabisk kultur og språk, herunder nærmere kjennskap til og interesse for Saudi-Arabia, Jemen og/eller Oman og/eller Bahrain, og aktuelle samfunnsspørsmål i disse landene. Kunnskap om norsk og internasjonal økonomi/næringsliv er også ønskelig.

Det er en forutsetning at søkere er norske statsborgere som snakker og skriver flytende norsk. Gode engelskkunnskaper er også viktig. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner, tidligere erfaring samt skriftlig fremstillingsevne blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Tidligere praktikanter kan ikke søke på stillingen.

Praktiske forhold

Praktikantperioden har en varighet på seks måneder, med tiltredelse juli/august 2017. Praktikanter som ikke mottar studiefinansiering fra Lånekassen vil motta et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 11 250. Ambassaden stiller bolig og bil til disposisjon for praktikantene mot en husleie som trekkes fra stipendet.

Straks ansettelsesprosessen er ferdig bør praktikantene søke NAV Utland om frivillig medlemskap av folketrygden. Praktikantene må selv dekke visumkostnader, samt utgifter forbundet med reise til og fra Saudi-Arabia.

Søknad

Søknad, CV og karakterutskrifter sendes per e-post til emb.riyadh@mfa.no innen 1. april 2017. Merk søknaden med «Praktikant høst 2017». Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervjuer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikant Kine Rusten på e-post kine.aastad.rusten@mfa.no eller på telefon +966 538 447 242.

 


Bookmark and Share