Familiegjenforening

Sist oppdatert: 14.09.2014 // Om du har et familiemedlem som ikke bor i Norge kan du søke om familiegjenforening for at vedkommende skal kunne komme og bo med deg.

For å få innvilget familiegjenforening må du, som sponsor, være i slekt med vedkommende eller ha konkrete planer om å starte en familie med han eller hun. Hvorvidt dere oppfyller kravene til familiegjenforening avhenger blant annet av hvilket statsborgerskap eller hva slags oppholdstillatelse du innehar, samt hvorvidt du kan forsørge vedkommende.

Kontakt Utlendingsdirektoratet (UDI) for utfyllende informasjon om forskjellige typer familiegjenforening, gjeldende krav og søknadsprosedyrer.  

Søknad om familiegjenforening kan leveres ved ambassaden i Riyadh samt ved konsulatene i Jeddah og Muscat. Vær oppmerksom på at familiemedlemmet som søker om gjenforening med deg må betale et gebyr tilsvarende 5900 NOK.

Søkere om familiegjenforening registrere sin søknad og betale gjeldende avgifter gjennom Application Portal Norway.


Bookmark and Share