Pass og statsborgerskap

Barn under 18 år kan søke om norsk personnummer ved ambassaden i Riyadh, ved generalkonsulatene i Jeddah og Muscat samt hos konsulær agenten i Manama. Voksne borgere må kontakte Skatt Nord direkte. Vær oppmerksom på at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker. Les mer

Ambassaden i Riyadh mottar søknader om utstedelse og fornyelse av pass. Søknaden sendes fra ambassaden til politiet i Oslo, som behandler søknaden. Når søknaden er ferdigbehandlet sendes passet til ambassaden som utleverer passet til søkeren. Behandlingstiden er 2-3 uker. Les mer

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid. Les mer

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap. Tap av norsk statsborgerskap Norsk statsborger som ble norsk ved fødselen, men ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper automatisk sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år. Det gjelder... Les mer