Generell informasjon om Saudi-Arabia

Sist oppdatert: 22.10.2014 //

Offisielt navn: Kongeriket Saudi-Arabia
Hovedstad: Riyadh
Største byer: Riyadh, Jeddah, Mekka, Medina, Dammam/Al Khobar/Dhahran
Språk: Arabisk
Flateinnhold: 2,15 mill.km²
Folketall:
Ca. 30 millioner, hvorav ca. 10 millioner registerte utenlandske statsborgere, i hovedsak fremmedarbeidere.
Årlig befolkningsvekst: 2.3 % (WB), 2.2 % (FN), 1.5 % (CIA).

Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner: Den arabiske liga (AL), Gulfsamarbeidsrådet (GCC), Organisasjonen av oljeproduserende land (OPEC), Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), Verdens muslimske liga (WML), de fleste FN-organisasjoner, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).


Bookmark and Share