Næringsmuligheter i regionen

Menneskerettighetene er under press mange steder i verden. Samtidig er det dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt. Jeg er derfor glad for å kunne lansere en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, sier utenriksminister Børge Brende. Les mer

Saudi-Arabia er den største økonomien i den arabiske verden og er et av G20-landene med høyest økonomisk vekst. Landet er veldig avhengig av sine enorme oljeinntekter, men satser mer og mer på å diversifisere økonomien for å redusere oljens innvirkning på økonomien. Saudiske myndigheter investerer derfor store summer i helse, utdanning, infrastruktur og energi for at landets økonomi skal få fle... Les mer

Ambassaden publiserer med jevne mellomrom økonomiske nyhetsbrev, med nyheter fra Saudi-Arabia, Oman og Jemen. Last ned nyhetsbrevene fra margen til høyre. Send mail til emb.riyadh@mfa.no hvis du...

Det er gode muligheter i flere sektorer for norske foretak som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia, men etablering i markedet kan være ressurskrevende og grundig forarbeid er nødvendig. Her finner du en kort oversikt over investeringsmuligheter, prosedyrer for selskapsetablering, relevant regelverk, kulturelle aspekter, samt kontaktinformasjon og linker til videre lesning. Les mer

Landnotatet er utarbeidet som en oppfølging av regjeringens Stortingsmelding nr 10 om næringslivets samfunnsansvar, og tar blant annet for seg generelle rammebetingelser for utenlandske bedrifter i...