Kontakt i krisesituasjoner

Sist oppdatert: 02.09.2014 // Dersom en krisesituasjon oppstår kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes.

Ved behov for konsulær bistand utenom ambassaden åpningstider kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00.

Dette senteret er døgnåpent og betjent av erfarne konsulærmedarbeidere, som også kan kontakte ambassadens personell ved behov.

Viktige telefonnummer i Saudi-Arabia:
Gratis nødnummer: 999

I Norge:
Politiet: +47 02800

For å melde fra om skade, tyveri, ran o.l.:
Alarmsentralen for Europeiske: Euroalarm: +45 701 52 500
Alarmsentral for de fleste andre forskikringsselskap:
SOS International: +45 701 05 050
Trygg Vesta Alarm: +45 446 88 200

Sperring av bank- og kredittkort:
Bankenes meldingstjeneste: +47 22 21 40 55
Du kan også kontakte din lokale bank.


Bookmark and Share