Photo: Colourbox.Photo: Colourbox

Nettbasert undervisning for barn

Sist oppdatert: 02.09.2014 // Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet.

 

Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret 30. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.globalskolen.no

Norskolen
Norskskolen tilbyr gratis kompletterende norskundervisning for barn i utlandet (med norsk personnummer og fra 6 til 16 år). Undervisningen skjer gjennom en ledende læringsplattform/nettskole og er tilrettelagt av norske myndigheter.

Norskskolen har tilbudt kompletterende undervisning støttet av Utdanningsdirektoratet og norske myndigheter i snart 10 år. De ansatte og samarbeidspartnere har alle relevant bakgrunn for å tilrettelegge et egnet undervisningsopplegg for norske barn som bor utenlands en kortere eller lengre periode. Nettlærerene har erfaring med egne utenlandsopphold og ressurspersonene har bakgrunn fra Utenriksdepartementet, Statoil, Den norske Bank, Skandinaviske Skolen i Brussel samt Torgar Studiesenter som tilbyr nettundervisning helt opp på universitetsnivå.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes på www.norskskolen.com.

Frist oppmelding er 30. januar for vårsemesteret og 30. august for høstsemesteret. Det oppfordres til oppmelding i god tid før siste tidsfrist.


Bookmark and Share